Meldcode

Binnen mijn praktijk werk ik met de verplichte (vernieuwde) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Dat betekent dat ik tijdens de behandeling ook aandacht heb voor de thuissituatie en de omgeving van de cliënt.
Als er vragen of zorgen zijn over de veiligheid van een kind, jongere of andere gezinsleden, probeer ik samen met de naasten te kijken hoe we hier het beste mee om kunnen gaan en of hierbij ondersteuning nodig is en door wie.

We maken we een plan om de veiligheid van alle gezinsleden te waarborgen. Als het nodig is kunnen we hulp/advies vragen aan andere betrokken behandelaren of Veilig Thuis:

Stap 1

Alle signalen die de zorgen bevestigen of ontkrachten breng ik in kaart.

 • Alle signalen en vervolgstappen die afgesproken zijn worden beschreven en in het dossier vastgelegd.
 • In dit stadium kijk ik ook of er kinderen bij betrokken zijn. Het is belangrijk om te weten of er kinderen betrokken zijn in de situatie. Dit doe ik door middel van een gesprek met mijn cliënt

Stap 2:

 • Overleg met een deskundige collega en/of Veilig Thuis
 • Het gaat hier puur om overleg. De zorgen worden besproken en in dit stadium wordt er samen met een collega gekeken of er meer nodig is.

  Stap 3:

  • In dit stadium ga ik in gesprek met de ouders/verzorgers of andere familieleden die direct betrokken zijn.
  • Dit kan uiteraard alleen wanneer de veiligheid van de behandelaren en de betrokkene gewaarborgd is.

   Stap 4:

   • Nu wordt er een inschatting gemaakt van de aard en ernst van de situatie op basis van de signalen en de uitkomsten van het overleg met de collega’s/ naastengesprek en het advies van Veilig Thuis.
   • Bij structurele onveiligheid melding bij Veilig Thuis

    Stap 5:

    • In dit stadium wordt er definitief een beslissing gemaakt of er een melding gedaan wordt bij Veilig Thuis of inzet van deskundige hulpverlening.
    • Als het kind of ander betrokken familielid beschermd kan worden wordt er hulp georganiseerd.
    • Bij een acute situatie of structurele onveiligheid wordt er een melding bij Veilig Thuis gedaan en wordt er samen beslist over de soort hulp.

    Het is een voorwaarde dat de betrokkenen meedoen aan de geboden hulp of de hulp die er georganiseerd is en zo  leidt tot duurzame veiligheid.