Privacy statement

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut/ begeleidende coach een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw fysieke en geestelijke gezondheidstoestand, de voortgang hierin en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling/begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Vanuit mijn praktijk verricht ik ook freelance werkzaamheden. In dit geval blijft  mijn privacy statement van kracht, maar maak ik gebruik van de wijze waarop dossiervorming in betreffende organisatie is georganiseerd. (met de bijbehorende veiligheidsmaatregelen)

Ik doe mijn best  om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Voor het verwerken van uw gegevens heb ik verwerkersovereenkomsten afgesloten. Op aanvraag zijn deze in te zien.

Als uw behandelende therapeut/coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Wanneer u gevraagd wordt om via het cliëntensysteem vragenlijsten of iets dergelijks in te vullen, zijn deze gegevens beveiligd en alleen inzichtelijk en te verwerken door de therapeut.

 De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie of begeleidingstraject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar/begeleider. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Anoniem gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Website:

Wanneer u gegevens achterlaat op de website worden deze gegevens alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor u de gegevens achterlaat, bv voor het maken van een afspraak of om teruggebeld te worden voor informatie. De inhoud van het contactformulier wordt over de mail gestuurd, dus het delen van vertrouwelijke informatie hierin wordt afgeraden. Die kunt u telefonisch of tijdens de kennismaking bespreken.

Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Ook kunt u altijd het verzoek indienen om correctie of verwijdering van de persoonsgegevens als deze gegevens niet meer relevant zijn.

Een mail met inhoudelijke vertrouwelijke informatie wordt door mij altijd beveiligd verstuurd met een wachtwoord die u apart van de email krijgt toegestuurd. 

De website is zowel voor de bezoeker als de server beveiligd.

Ik maak alleen gebruik van technische en functionele cookies. Deze zijn alleen bedoeld om statistieken te vermelden en het gebruik/snelheid van de website blijvend te verbeteren.

Verder wordt er geen gebruik gemaakt van cookies. 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling/begeleiding
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult