Vergoedingen

De behandelingen worden vergoed door de meeste Zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering. Het beste kunt u contact opnemen met uw eigen verzekeraar om de vergoedingen na te kijken/vragen.

Vereniging Integrale Vitaliteitkunde

Ik ben lid van de Beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteitkunde als integraal complementair therapeut. Bij de VIV zijn alleen erkende therapeuten aangesloten die werken via een praktijkcode en voldoen aan alle eisen. Voor meer informatie zie www.vivnederland.nl

Ik werk vanuit een holistische visie, dat betekent dat ik aandacht heb voor fysieke, mentale, psychische en energetische klachten.

 

Registraties

  1. Inschrijving Kamer van Koophandel Drenthe per 22-01-2007 onder nummer 04084812. 
  2. Inschrijving BIG register Verpleegkundigen (vrijstelling medische basiskennis en psychosociale basiskennis) Als bijscholing HBO            Psychosociale basiskennis gevolgd bij Con Amore in 2017 SOH registratie
  3. Registratie Vektis met AGB code zorgverlener (90-041109) en praktijk (90-019495)
  4. Registratie als registertherapeut BCZ® (Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) 
    De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.
    RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

 

WKKGZ

Klachtenregeling:

Ondanks dat ik werk volgens de praktijkcode kan het zijn dat u niet tevreden bent of andere verwachting had. ik hoop dan dat u dit in eerste instantie met mijzelf zult bespreken (mondeling of schriftelijk) en ik zal er dan alles aan doen om samen met u tot een passende oplossing te komen.

 

Algemene verordening Gegevensbescherming

Vanuit mijn werk als verpleegkundige en complementair therapeut heb ik een geheimhoudingsplicht. Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om. Om uw privacy te waarborgen heb ik een privacystatement opgesteld. Verder heb ik een register voor verwerkingsactiviteiten aangelegd.

 

Meldcode

Klik hier voor de meldcode.

 

Kennis maken?

Klik op de knop om meteen een afspraak in mijn agenda te maken.