Klachten procedure

KLACHTEN

Heeft u een klacht en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot mijn beroepsorganisatie.

Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
(www.vivnederland.nl)

Hieronder een overzicht van de stappen om uw klacht kenbaar te maken:

  1. Maak uw klacht in eerste instantie bespreekbaar bij mij (mondeling of schriftelijk), dan kijken we samen naar een oplossing.
  2. Wanneer dit niet naar tevredenheid is , kunt u contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat er een klachtenfunctionaris in actie komt. De klachtenfunctionaris wordt u toegewezen als u het klachtenformulier opstuurt naar de beroepsvereniging VIV Nederland (info@vivnederland.nl). De klachtenfunctionaris komt bij de CAMcoop vandaan (https://www.camcoop.nl)
  3. Indien de klachtenfunctionaris er niet in slaagt om te bemiddelen, kunt u ervoor kiezen om uw klacht voor te leggen aan een geschillencommissie.
  4. Als registertherapeut van de RBCZ ben ik onderhevig aan het Tuchtrecht van de Stichting Complementaire Zorg (TCZ)